Untitled-1567
00100909560
55555555566666656655666
f56000567777
6809999

نمای داخلی آموزشگاه موسیقی بوشهری

68000000000000000000000

نمای داخلی آموزشگاه موسیقی بوشهری

6800000000000

نمای داخلی آموزشگاه موسیقی بوشهری

1

نمای داخلی آموزشگاه موسیقی بوشهری

Untitled-1

نمای بیرونی آموزشگاه موسیقی بوشهری

680

نمای داخلی آموزشگاه موسیقی بوشهری

6809999

نمای داخلی آموزشگاه موسیقی بوشهری

6800000000000

نمای داخلی آموزشگاه موسیقی بوشهری

فرقی نمی کنه که کجا هستی، توی یه روستا، آلاسکا و یا خط استوا ، فقط مهم اینه که می خوای یادگیری موسیقی رو شروع کنی

موسیقی تنها زبانی است که الفبایش کمتر از انگشتان دست و واژه هایش بی نهایت است...موسیقی تنها زبانی است که با داشتن همه ی لطافت و خشونت ها هیچ دشنامی در فرهنگ زبانش نیست... موسیقی تنها زبانی است که با آن نمی توان دروغ گفت حتی یک کلمه

تعداد هنرجو

121

اعضای سوپر گروه

75 روز

تا کنسرت هنرجوبان

تا کنسرت اساتید