مهر ۱۴, ۱۳۹۵

همایش هنرجویان

همایش  هنرجویان آموزشگاه موسیقی بوشهری (بهمن ماه  ۱۳۹۵)برگزار خواهد شد. سرپرست گروه آقای مهدی عسگر لو و مجید عزیزی زمان برگزاری همایش روزپنجشنبه مورخه ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ ساعت […]