سعید پور اسدیان

سعید پوراسدیان
مدرس ساز ویولن
پیشه هنری
سعید پوراسدیان از سال ۱۳۸۳ آموزش ویولن را نزد مرحوم استاد رضا صبا آغاز کرد.
سپس دوره ی پیشرفته ی نوازندگی را در محضر استاد غلامحسین فخیمی کیا و استاد علی اکبر رجب زاده گذراند.
با راهنمایی استاد داوود زمانی در دوره های آزاد کنسرواتوار شرکت کرد و از کلاس درس استاد لیکا کاشیر سکایا بهره برد.
پس از مدتی تحصیلات آکادمیک خود را در کنسرواتوار تهران آغاز کرد
از حضور اساتیدی چون دکتر افسری، استاد صبوحی، استاد دادخواه و … در زمینه تئوری موسیقی ، سلفژ و سازشناسی بهره برد.
شرکت در مسترکلاس های گوناگون از جمله کلاس های پیام طونی از دیگر فعالیت های اوست.
وی از سال ۱۳۹۰ تدریس ویولن را شروع کرد و در آموزشگاه های متعدد مشغول به تدریس است.
در کنار تدریس نوازندگی را به طور جدی در گروه های مختلف موسیقی ادامه داد

همکاری با خوانندگان مختلف در چند آهنگ پخش شده از صدا و سیما نیز نقش نوازنده ویولن را داشته است.