احمد فلاح زاده

احمد فلاح زاده
مدرس ساز کمانچه
پیشه هنری
موسیقی را از سن ۱۶ سالگی  نزد استاد مهرداد ملکی شروع نمود
 سپس دوره ی پیشرفته ی نوازندگی را در محضر استاد نوید دهقان  و پس از چندی دوره مستر کلاس را  نزد  استاد اردشیر کامکار گذراند.
فعالیت ها
اجرا با گروه کمانچه نوازان استاد نوید دهقان جشنواره فجر سال ۱۳۹۴
اجرا با گروه مهر جشنواره شمسه
اجرا با گروه اوای زاگرس به سرپرستی احمد فلاح زاده به مناسبت ۲۲ بهمن ۱۳۹۵ سالن ارشاد بهارستان