سینا پزشکی

سینا مجد پزشکی

مدرس ساز پیانو ، سلفژ و دروس نظری موسیقی و آهنگسازی
‎کارشناسی آهنگسازی از دانشگاه هنر تهران
‎فراگیری دوره های اولیه نظری موسیقی (تئوری موسیقی . سلفژ و …) نزد مهدی قاسمی و حمیدرضا دیبازر

‎فراگیری ساز پیانو نزد ربکا آشوقیان

‎فراگیری دروس تخصصی آهنگسازی (هارمونی . فرم . کنترپوان . ارکستراسیون و …) نزد محمدرضا تفضلی . امیر علوی . مرتضی شیرکوهی . شهرام توکلی و علی اکبر قربانی
‎فراگیری دوره های تخصصی رهبری ارکستر زیر نظر اساتیدی چون هوشیار خیام . دامیانو جورانا (رهبر ارکستر جوانان جهان)‌ . پاول هوستتر (رهبر آمریکایی)