میلاد دودانگه

میلاد دودانگه

مدرس ساز گیتار پاپ -الکتریک -باس
پیشینه هنری
فارغ التحصیل رشته آهنگسازی از کنسرواتوار تهران
در سن ۱۳ سالگی نواختن گیتار را نزد استاد نسیم بخت فرا گرفت.سپس نوازندگی گیتار بیس را نزد استاد بابک ریاحی پور آموخت
نوازنده گیتار باس ارکستر مهرزاد خواجه امیری و گروه بدرام