محبوبه شمسی کیا

محبوبه شمسی کیا
مدرس ساز سنتور (موسیقی کودکان)
پیشینه هنری

فراگیری موسیقی از سال ۱۳۸۶ نزد اساتیدی چون استاد غلامی ، تقوی،  امین سالم

گذراندن

دوره تئوری موسیقی و سلفژ در آموزشگاه شباهنگ

دوره مربیگری موسیقی کودک نزد استاد عرشیا روشن قلب

شرکت در اجراها و همایشهای مختلف در سال های ۱۳۹۰-۱۳۹۱

همکار ی با آموزشگاه موسیقی بوشهری  از سال ۱۳۹۴ تا هم اکنون