عکس اساتید

320

ایستاده از سمت راست : داود زمانی- امیر طاهری- وحید لشگری نشسته از سمت راست: بهنام سروری- عباس رضایی- محمد رضا پیرکه

680

سه تار: مجید عزیزی گیتار: بهنام سروری

011111

گروه سوچلا

0111

تار: مجید عزیزی تمبک:سید داود حسینی

کنسرت ققنوس-گروه سوچلا

کنسرت گروه سوچلا

011111

گروه سوچلا

Untitled-1

خواننده :علی امیر قاسمی -نی : داود زمانی- سنتور:عباس رضایی

123123

استاد همایون شجریان - استاد داود زمانی

10

شادروان استاد حسن کسایی-داود زمانی

4

بهنام سروری

680006yuu

اساتید آموزشگاه موسیقی بوشهری

680

استاد داود زمانی