مهدی کاظمی

مهدی کاظمی متولد  ۱۳۶۹ تهران
مدرس ساز پیانو
فارغ التحصیل موسیقی
پیشه هنری

مهدی کاظمی

ساز پیانو را از ۱۳ سالگی نزد استاد منصور شاملویی آغاز نمود
 پس از چندی زیر نظر اساتیدی چون پروفسور کلارا بوکوچا  و استاد نغمه میر شمیرانی ،مرحوم مهدی رفعتی،یلدا صمدی
 دوره پیانو (کلاسیک و ایرانی) را گذراند .

سپس دوره پیانو و همچنین دوره پداگوژی (روش تدریس پیانو) زیر نظر دکتر پویان آزاده گذارند.

عضو خانه موسیقی نوازندگان ایرانی و کانون مدرسان خانه موسیقی و دارای کارشناسی نوازندگی حرفه ای ساز ایرانی از کنسرواتوار تهران