پریساسلامت

پریسا سلامت متولد ۱۳۶۶
پیشه هنری

پریسا سلامت

مدرس موسیقی کودکان (ارف)
فراگیری و آموزش کار موسیقی کودکان از سال ۱۳۹۰ نزد استاد نزهت امیری اولین بانوی رهبر ارکستر ملی ایران
اجرای کنسرتهای کودکان در سالهای ۱۳۹۳-۱۳۹۴ در مرکز خیریه ریحانه به مدت دو سال
یادگیری ساز ویلن از سن ۱۹ سالگی نزد استاد جوهریان-طاهری
دوره های سلفژ نزد استاد کیوان ساکت مدرس تار و سه تار به مدت یکسال