قوانین و مقررات

                                    قوانین و مقررات عمومی آموزشگاه موسیقی بوشهری (زمانی)
۱- مدت زمان کلاس درس  برای هر جلسه (حداقل ۲۰- حداکثر ۳۰ ) دقیقه می باشد. (بستگی به درس هر جلسه هنرجو دارد)
۲- وجه شهریه در هیچ کدام از مراحل ثبت نام و آموزش قابل استرداد نیست.
۴- هنرجو باید راس ساعت کلاس خود که در هنگام ثبت نام به ایشان اعلام شده در کلاس حضور داشته باشد.
۵- آموزشگاه مسئولیتی در نگهداری هنرجویان خاص و هنرجویان کلاسهای کودکان پس از اتمام کلاس ندارد.
۶- رعایت شئونات اسلامی در این آموزشگاه الزامی است.
 ۷-  غیبت هنرجو تحت هر عنوان بعهده وی بوده ( از تعداد جلسات ثبت نامی کسر خواهد شد ) و آموزشگاه هیچ تعهدی در قبال برگزاری جبرانی نخواهد داشت.
 تبصره: اطلاع رسانی هنرجو از عدم حضور در کلاس صرفا برای درج در پرونده بوده و موجب ابطال بند ۴ نمی شود.
۸- آموزشگاه در تعطیلات رسمی (ایام شهادت- ولادت و عید نوروز) تعطیل می باشد.
۹- درصورت لغو کلاس از سوی آموزشگاه جلسه جبرانی با هماهنگی قبلی برگزار می شود.
۱۰- هنرجو باید در فعالیتهای فوق برنامه که از طرف آموزشگاه یا مربی وی برگزار می شود حضور فعال داشته باشد.
۱۱-  تقاضای تغییر زمان کلاس از طرف هنرجو (موقت یا دائم) حداقل یک هفته قبل و با دلیل موجه قابل بررسی است.
 ۱۲- هنرجو موظف است ضمن انجام تمرینات مستمر و با انگیزه جلسه چهارم (جلسه آخر) تجدید ثبت نام نماید. در غیر اینصورت آموزشگاه تعهدی در حفظ ساعت کلاس وی نخواهد داشت.
۱۳- ملاک هرگونه تغییر در کلاسها و سایر امور فقط دفتر آموزشگاه می باشد.
 ۱۴- هر گونه پیشنهاد و انتقاد را در اسرع وقت مستقیما با مدیر آموزشگاه در میان بگذارید .
 ۱۵- در حفظ ونگهداری اموال و تجهیزات آموزشگاه دلسوزانه کوشش نمایید .                                         
 ۱۶- در پرکردن فرم ارزشیابی مدرسان آموزشگاه که هر ۶ ماه یک بار انجام می شود نهایت دقت را داشته باشید .