فروشگاه موسیقی بوشهری(زمانی)

فروشگاه موسیقی بوشهری :

فروشگاه موسیقی بوشهری برگرفته شده از گروه موسیقی بوشهری (سال ۱۳۶۷) به سرپرستی حسن زمانی (پدر بزرگوار استاد داود زمانی ) و به خوانندگی محمد جمیل و اجرای تاتر پارس و همگاری با سیروس الوند(کارگردان فیلم یکبار برای همیشه )می باشد
آغاز فعالیت رسمی  از سال ۱۳۶۷می باشدکه ضمینه فعالیت اصلی فروشگاه  تعمیر-کوک-تعویض -خرید- فروش و لوازم موسیقی سنتی بود.